דף הבית חדשות קנט שילמה למגדלי צמחי הנוי למעלה מ-5.5 מיליון ש"ח בחמש העונות האחרונות

קנט שילמה למגדלי צמחי הנוי למעלה מ-5.5 מיליון ש"ח בחמש העונות האחרונות

25.08.2021
קטגוריה : חדשות

מנתוני קנט עולה כי נזקים משמעותיים נגרמו גם לבתי הצמיחה – בשש העונות האחרונות שילמה קנט למבוטחים למעלה מ-18 מיליון ש"ח

השינויים הקיצוניים במזג האוויר, כתוצאה ממשבר האקלים,  פוגעים בשנים האחרונות באופן קשה בגידולים החקלאיים ובכללם בצמחי הנוי. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בחמש העונות האחרונות  פיצתה קנט את מגדלי צמחי הנוי בלמעלה מ-5.5 מיליון ש"ח. מהנתונים עולה כי עיקר הנזקים נגרמו מאירועי סערה, שיטפונות, מחלות ואירועי אקלים שונים. בקנט מציינים כי בחלק מהמקרים, כפי שמתרחש יותר ויותר בשנים האחרונות, מדובר באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד שהסבו למגדלים נזקים כלכליים כבדים בזמן קצר.

במסגרת חידוש ביטוח צמחי הנוי בוצעו שיפורים בחוזה הביטוח. במסגרת חידוש ביטוח נזקי טבע, ניתן לבחור בין מספר מסלולים. במסלול ביטוח במחיר קבוע הביטוח מתבסס על מחיר מרבי קבוע מראש בשקלים, עבור מרבית הגידולים כאשר המגדל יוכל לבחור בין שלוש רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בדמי הביטוח ובסכומי הפיצוי המרביים. שיעור ההשתתפות העצמית במסלול זה  נמוך ועומד על 5% במרבית המקרים בהתאם למפורט בחוזה הביטוח.
יצויין כי בביטוח נזקי טבע תינתן הנחה נוספת בגובה 5% בדמי הביטוח נטו למקדימים להצטרף לביטוח עד לתאריך 31.8.2021.
ביטוח אסונות הטבע מכסה נזקים שיגרמו כתוצאה מאירוע אקלימי, מחלה או תקיפת מזיקים שלא ניתן היה להתגבר עליהם ושיגרמו באופן ישיר לנזק כמותי לגידול המבוטח. בקנט מציינים כי עלות ביטוח אסונות טבע נמוכה מאוד והוא מגדיל משמעותית את ההגנה על היבולים. במסגרת חידוש ביטוח זה, העונה עודכן היבול הנורמטיבי בגידול כלנית בבית רשת.
יצויין כי ביטוח צמחי הנוי אינו כולל את השתילים הרב שנתיים או את חומר הריבוי. כדי לבטחם, על המגדל לסמן את מספר השתילים בכל חלקה בטופס הביטוח.

18 מיליון ש"ח פיצויים שולמו למבוטחים בביטוח בתי צמיחה

בנוסף לביטוח צמחי הנוי, קנט מציעה ביטוח לבתי הצמיחה עצמם, ביטוח המכסה נזקים ישירים למבנה ולרכוש המבוטחים כתוצאה מסיכונים – ברד, סערה, שיטפון, שלג, אש ופגיעה תאונתית.
הביטוח מהווה השלמה לביטוח הגידולים, ונותן מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי ורשת ביטחון כלכלית מלאה. עלות הביטוח נמוכה יחסית, ובמקרה של נזק לבית צמיחה, קיומו של ביטוח זה מצמצם את הפגיעה הכלכלית הקשה לחקלאי. מנתוני קנט עולה כי בשש העונות האחרונות פיצתה קנט את מגדלי בתי הצמיחה המבוטחים בכ-18 מיליון ₪, כתוצאה מאירועים נקודתיים, עוצמתיים מאוד ובלתי צפויים שהסבו נזק לבתי הרשת, החממות והמנהרות. במרבית המקרים הנזקים נגרמו כתוצאה מרוחות חזקות, סערה וברד שגרמו לנזקים עצומים לחממות ולגידולים עצמם. יודגש כי הפיצויים שולמו רק למבוטחים. ברבים מהמקרים בתי הצמיחה לא היו מבוטחים וכך נגרמו לחקלאים נזקים כלכלים כבדים עליהם לא היה פיצוי. יתרה מכך, במקרה של נזק לגידול במבנה כתוצאה מהתמוטטות במבנה שאינו מבוטח, גדלה גם ההשתתפות העצמית לגידול.
בקנט מציינים כי השנה החברה מציעה ביטוח לבתי הצמיחה מסוג חממות בתנאים משופרים למצטרפים חדשים, ונותנת להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח בגובה של עד 30%.

חוזה ביטוח + טפסי ביטוח לענף בתי צמיחה

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה