דף הבית ענפי הצומח כותנה

כותנה

כותנה

גידול הכותנה בקנה מידה מסחרי משמעותי החל בשנות ה-50 וכיום משתרעים שדות הכותנה על פני קרוב ל-120 אלף דונם, המושקים ברובם במים מושבים, באזורים שונים בארץ. האקלים והקרקעות, בעיקר חול חמרה, מתאימים מאוד לגידול הכותנה. עם זאת היא עלולה לסבול בעונת האסיף מגשמים, המרטיבים את הלקטי הכותנה שטרם נאספו מהשדות, ומסיכונים אחרים שאנו מכסים בביטוח: גשם, ברד, סערה, קרה ושיטפון.
כמו-כן, הביטוח שלנו כולל פחיתה ביבול כתוצאה ממחלות ומזיקים, או מסיבות אקלימיות שאינן מוגדרות מראש.

במסגרת מאמצינו להתאים את הביטוח לצרכי המגדל, אנו מאפשרים למגדל לבחור בין שני מסלולי ביטוח:

1 – מסלול מורחב (רשות)

המגדל קובע את יבול הסיבים המבוטח בכל חלקה.

2 – מסלול בסיסי (חובה)

מעניק כיסוי לנזקי כתוצאה מהגורמים המוגדרים, לפי הממוצע הרב-שנתי של יבול הסיבים.

תקופת חוזה הביטוח היא בין ה-15 למרץ ועד ל-28 בפברואר.

חוזי ביטוח

מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח

הודעות נזק

צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה