דף הבית ועדות הדירקטוריון

ועדות הדירקטוריון

להלן פירוט ועדות הדירקטוריון, חברי הועדות ותכיפות התכנסותן:

 

שם הועדה: תכיפות מועדי התכנסות: חברי הועדה:
דירקטוריון מדי חודשיים עדי גרטל, דיויד לוי,  אורן ברנע, צבי אלון, ירון סולמון,  רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה), סיון ינקוביץ, יזהר לנדאו.
ועדת הנהלה לפי הצורך סיון ינקוביץ – יו"ר
עדי גרטל, צבי אלון, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה).
ועדת השקעות מדי חודש אירה פרידמן – יו"ר (נ"ח)
דיויד לוי, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה), יזהר לנדאו.
ועדת ביקורת מדי רבעון רויטל בן נתן – יו"ר (דירקטורית בלתי תלויה), עדי גרטל.
ועדת פרמיות בעת חידוש חוזי  ביטוח רויטל בן נתן -יו"ר (דירקטורית בלתי תלויה)
ירון סלומון, אורן ברנע, סיון ינקוביץ.
ועדת מאזן מדי רבעון סיון ינקוביץ – יו"ר
עדי גרטל, רויטל בן נתן (דירקטורית בלתי תלויה).
צרו איתנו קשר

    * שם פרטי
    * שם משפחה
    * טלפון
    *
    * הודעה